top of page

Ledige stillinger

Instruktør:
Som instruktør veileder du elevene gjennom undervisningsopplegget. Du får også muligheten til å bidra internt i Klimaspillet, som for eksempel med markedsføring, innovasjon eller organisering. I gruppene får du stor frihet til å bidra med det du synes er givende å jobbe med! Vi søker deg som er fleksibel, sosial og engasjert til å bidra med den videre driften av Klimaspillet.
 
Markedsføringsansvarlig:

Som markedsføringsansvarlig for Klimaspillet har du ansvaret for organisering av andre frivillige i markedsføringsgruppen, bedriftens sosiale medier, nettside og produksjon av annet markedsføringsmateriale. Ditt hovedmål er at flest mulig skal kjenne til Klimaspillet. Det krever ingen erfaring og forkunnskaper.

 

 

Markedsføringsgruppen:

Som en del av markedsføringsgruppen er du med på å profilere Klimaspillet utad. Dette innebærer sosiale medier, nettside, design og andre kreative løsninger. Du vil arbeide tett sammen med andre frivillige. Krever ingen erfaring eller forkunnskaper.

 

Innovasjonsgruppen:

I innovasjonsgruppa jobber vi med å videreutvikle Klimaspillet. For at Klimaspillet både skal være engasjerende og faglig relevant er det en viktig jobb for oss å sikre at spillet er dagsaktuelt. Vi må tilpasse oss til både kompetansekrav i skolen, teknologisk utvikling og til den offentlige debatten. Å jobbe med innovasjon handler om å se både utfordringer og muligheter. Vi har derfor behov for deg som er kreativ, engasjerte og løsningsorientert. Som en del av innovasjonsgruppa vil du få være med på å utforme og teste ut nye løsninger innenfor alle elementene av Klimaspillet, både økonomi, teknologi og politikk. Det krever ingen erfaring eller forkunnskaper.

 

Skolekontakt:

Skolekontakt KS Som skolekontakt i Klimaspillet er du bindeleddet mellom Klimaspillet og skoler. Du har ansvar for Mail og tilbakemeldingsskjemaer. Ditt hovedmål som skolekontakt er opprettholde god kontakt mellom Klimaspillet og deltagende skoleklasser.

I tillegg jobber skolekontakt kontinuerlig med å finne nye plattformer for Klimaspillet å knytte kontakt med skoleklasser. Som skolekontakt vil du arbeide tett sammen med andre frivillige, men også noe individuelt. Å arbeide som skolekontakt krever ingen erfaring eller forkunnskaper.

bottom of page